Verzet tegen uitbouw stallen


HUIJBERGEN – De natuurverenigingen Namiro en Benegora doen er alles aan om de vergroting van een legkippenbedrijf aan de Weg naar Wouw in Huijbergen tegen te houden.

De twee clubs hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State en kondigen bovendien een kort geding aan om de al verleende bouwvergunning ongeldig te laten verklaren.

De eigenaar van het bedrijf wil de capaciteit van zijn stallen uitbreiden van 81.000 naar 95.000 legkippen. De gemeente Woensdrecht heeft hiervoor inmiddels een milieuvergunning en een bouwvergunning voor het eerste deel van de plannen verleend.

Namiro en Benegora zijn er echter van overtuigd dat dit niet had mogen gebeuren. Volgens hen is de locatie van het bedrijf niet duurzaam, iets dat de provincie wel verplicht stelt bij uitbreidingen van onder andere pluimveebedrijven. Van een duurzame locatie is sprake wanneer met zekerheid gesteld kan worden dat plannen ook in de toekomst niet in strijd zullen zijn met ter plaatse geldende regelgeving.

Volgens Namiro en Benegora leveren de plannen echter wel degelijk problemen op, onder meer vanwege de beschermde natuur in de omgeving van het bedrijf.

Daarnaast stellen de natuurverenigingen dat de uitstoot van ammoniak door de uitbreiding zo sterk toeneemt dat de plannen eerst getoetst zouden moeten worden aan de Natuurbeschermingswet.

Beide bezwaren zijn in een eerdere procedure door de gemeente Woensdrecht van de hand gewezen. Volgens het college van B en W is de locatie wel duurzaam en is toetsing aan de Natuurbeschermingswet niet nodig.

Bron: Bn De Stem