‘Minder kippen is minder inkomsten’


HUIJBERGEN – Of ie er niet moedeloos van wordt? Ja, eigenlijk wel. Al vijf jaar is pluimveehouder Wim van Hooijdonk uit Huijbergen bezig met het omschakelen van een legbatterij naar een scharrelkippenhouderij. Dat was noodzakelijk, want legbatterijen zijn sinds 1 januari van dit jaar verboden.

Maar echt vlotten wil het niet. Afgelopen woensdag zette de Raad van State in Den Haag een streep door het plan om een extra stal te laten bouwen. Die extra stal – 24 meter bij 80 meter – heeft Van Hooijdonk nodig om hetzelfde aantal kippen te kunnen houden in de scharrelstal als in de legbatterij.

Het probleem zit hem in het verschil tussen een legbatterij en een scharrelkippenhouderij. In een scharrelstal staan de dieren minder dicht op elkaar dan in een legbatterij. Simpeler gezegd: in een legbatterij staan meer kippen dan in een scharrelstal van eenzelfde grootte.

Van Hooijdonk: “Nu voldoe ik wel aan de norm om voor een scharrelkippenhouderij door te gaan, maar ik heb wel dertig procent minder kippen. En minder kippen betekent minder inkomsten. Ik heb die extra stal – en die extra kippen – nodig om mijn bedrijf rendabel te houden.”

Van Hooijdonk baalt van de gang van zaken. Zeker omdat hij in 2008 een van de eerste pluimveehouders in de regio was, die al bezig was met het omschakelen naar een scharrelkippenhouderij. Van Hooijdonk: “Toen werd ik zelfs nog voor gek verklaard door andere boeren. Want wie begint er vijf jaar voor het verbod al met het omschakelen?”

Maar die benodigde extra stal komt er dus voorlopig nog niet. Die zou te veel ammoniak uitstoten en dat zou dan weer schade toebrengen aan het Natura 2000gebied Brabantse Wal, menen de bezwaarmakende milieuclubs Namiro en Benegora.

Maar Van Hooijdonk geeft niet op. Hij hoopt dat hij snel een Natuurbeschermingsvergunning van de provincie krijgt. Daar moet dan, onderbouwd door een ecoloog, in staan dat de uitbreiding ‘geen significante verslechtering’ van het Natura 2000-gebied is. Met andere woorden, dat de gevolgen van de ammoniakuitstoot wel meevallen.

Van Hooijdonk: “Dan begint de hele zaak weer van voor af aan. De bouwvergunning en de milieuvergunning zullen wel intact blijven, maar dan moet ik wel opnieuw de vergunning aanvragen om het bouwblok – waar die extra stal moet verrijzen, CH – aanvragen.”

Ja, een beetje moedeloos wordt hij er wel van. Maar aan opgeven wil Van Hooijdonk niet denken. “Ik heb me er ondertussen in vastgebeten als een rottweiler.”

Bron: BN De Stem