Definitief streep door uitbreiding kippenstal


DEN HAAG/HUIJBERGEN – De Huijbergse legkippenhouder Van Hooijdonk kan zijn bedrijf voorlopig niet ombouwen van legbatterijen naar een volledige scharrelkippenhouderij.

Op aandringen van de milieuverenigingen Benegora uit Bergen op Zoom en Namiro uit Hoogerheide heeft de Raad van State afgelopen woensdag een streep gezet door het bestemmingsplan dat de gemeente Woensdrecht heeft gemaakt voor het bedrijf van Van Hooijdonk aan de Weg naar Wouw. Met dit bestemmingsplan mocht de kippenhouder zijn bouwblok vergroten, waardoor hij een vierde stal kon bouwen en kon uitbreiden van 60.000 naar 95.000 legkippen.

Het plan zoals de gemeente Woensdrecht het heeft gemaakt veroorzaakt te veel ammoniakschade aan het Natura 2000-gebied Brabantse Wal, constateert de Raad van State. De uitspraak is een streep door de rekening van de kippenhouder, omdat er met ingang van volgend jaar een verbod komt op legbatterijen. Voor die tijd moet hij zijn bedrijf hebben omgebouwd.

Op de rechtszitting bij de Raad van State in december werd al duidelijk dat het bestemmingsplan de eindstreep niet zou halen. Van Hooijdonk had dan ook al een ander plan gemaakt waarmee Benegora en Namiro konden instemmen. De Raad van State wilde echter niets zeggen over het nieuwe plan, omdat het helemaal niet zeker is of dit überhaupt door de beugel kan.

De provincie Noord-Brabant had aanvankelijk ook bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging, omdat Van Hooijdonk zijn bedrijf mocht uitbreiden tot meer dan 1,5 hectare. Te groot, meende de provincie. Toen de gemeente Woensdrecht de bedrijfsuitbreiding terugbracht tot 1,475 hectare, trok de provincie haar bezwaarschrift in.

Bron: BN De Stem